Aplicació

Aplicació àmplia

Mineria

Mineria

Mineria, trencament de segona vegada;

Metal·lúrgia

Metal·lúrgia

Escòries clares, demolició de forn i fonamentació;

Carretera

Carretera

Treballs de reparació, trencament, fonamentació;

Ferrocarril

Ferrocarril

Túneles, demolició de pont;

Altres-

Construcció

Demolició d'edificis i formigó armat;

Reparació de vaixells

Reparació de vaixells

Netejant la cloïssa i l'òxid del casc;

Construcció

Altres

Trencant fang congelat.

Mostra de l'aplicació

aplicació-1
aplicació-6
aplicació-2
aplicació-4
aplicació-3
aplicació-5
TRB1750F-cerimònia-de-entrega del trencador hidràulic
TRB2100-cerimònia-de-entrega-trenc-hidràulic
TRB2000-cerimònia-de-entrega-de-trencador-hidràulic-(3)
aplicació-7
TRB1400-marc-hidràulic-obra-obra
aplicació-8